Spotkanie z policją


W piątek, 07 lutego, gościliśmy w naszej szkole panie policjantki. Przeprowadziły one trzy bardzo ciekawe spotkania z dziećmi z klas: 0 - I, II- III i IV - VI. Mówiły o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i w życiu codziennym, zachowaniu się dzieci w kontakcie z osobą obcą oraz w razie spotkania z agresywnym psem. Zwróciły także uwagę na zjawisko cyberprzemocy i udzieliły wskazówek, jak bezpiecznie spędzić czas ferii zimowych.
Wszystkie dzieci były zadowolone z takiej lekcji i bardzo dużo z niej zapamiętały!

GALERIA ZDJĘĆ